DIN UDVIKLING ER VORES GEVINST!

Hos Nordahl Academy ApS tilbyder vi individuelle sessioner,
hvor du har mulighed for at udvikle dig via opstillingsmetoden.
Når vi arbejder med metoden – stiller vi NYSGERRIGE spørgsmål ind i dine familiemønstre
og de erfaringer du har via din opvækst.

Dernæst tager vi udgangspunkt i det TEMA (den udfordring)
du har i din dagligdag og kobler det hele sammen med din nuværende situation.

Vores styrke er nemlig at hjælpe dig med at få øje på dine mønstre
både de ressourcefyldte og dem der forhindre dig i at udfolde dig, som den du er.

   Vi er et team af trænede opstillere, der har forskellige baggrunde for at arbejde med metoden.
Du er velkommen til at ringe, så du bliver matchet med den rette person.

Mette Nordahl er stifter af Nordahl Academy ApS og har bl.a. udviklet skolekonceptet PAF I SKOLEN.

Når du bevæger dig ind til en session hos mig, bruger jeg første session til at få dannet mig et indblik i:

  • Dit TEMA og hvilken udfordring(er) du har.
  • Vi undersøger sammen den familie, du kommer fra.
  • Vi synliggør dine familiemønstre, og hvordan de har en indflydelse på din hverdag.

Jeg stiller nysgerrige spørgsmål og er hele tiden opmærksom på, hvordan jeg kan hjælpe din proces mod en positiv udvikling.

Med forskellige indgangsvinkler får jeg samlet trådene til at finde nøglen til det, der kan skabe forandringen hos dig.

De næste 2-5 sessioner arbejder vi videre ind i de forskellige lag, der via din underbevidsthed stadig kan blokere for, at du kan skabe den forandring du ønsker i dit liv. Der er som regel 2-4 uger mellem hver session.

Mit udgangspunkt:
Jeg har i mange år arbejdet med udvikling af mennesker ( unge og voksne ) med alle former for temaer. Har uddannet ca. 850 mentorer og efterhånden 100 opstillere på grunduddannelsen samt afholdt gruppeforløb og supervisioner både for private og  virksomheder.

Priser:
Pr. session: 1.150,00 kr. inkl. moms 
Varighed: 75 min.

Supervision af grupper:
1.450,00 kr. ekskl. moms pr. time. (min. 2 timer pr. gang)
Kørsel over 15 min. afregnes efter statens takser

METTE HALLING – PAF VEJLEDER OG LÆRER

Udover at være en del af teamet hos Nordahl Academy ApS arbejder jeg som LKT(læring/kontakt/trivsel)-vejleder – Læringsvejleder og mindfullnesslærer på Bramsnæsvigskolen i Ejby, Lejre kommune.

Jeg har arbejdet med trivsel i skoleverdenen i 12 år.
Trivsel med alle skolens brugere – elever/forældre/pædagoger/lærere og ledelse

Mit speciale er børn/unge/forældrerollen.

Jeg har stor erfaring med de basale dilemmaer, der vokser sig større, hvis de ikke bliver mødt med den rigtige opmærksomhed.
Når du har en session med mig, bliver vi nysgerrige sammen på dine forhindringer, og hvordan du kan få nogle redskaber til at komme godt videre i din proces.

Jeg har stor erfaring i arbejdet og rådgivning af ”børn og forældre” 

Mit udgangspunkt for sessionerne er systemisk opstilling samt mine erfaringer, tidligere kurser og uddannelser.

Jeg har ikke noget mirakelstøv, men jeg kan hjælpe dig med at bryde dit mønster og åbne dit ”mindset” op for nye strategier, så du kan komme styrket videre i din proces.

 

PETER SKOV MADSEN – PAF VEJLEDER OG LÆRER

Alle har brug for et sted at kunne tale ud!
Jeg hedder Peter Skov Madsen – og er en del af teamet, der arbejder med opstillingsmetoden.

Hvis du kan genkende at det indimellem kniber med at handle som du gerne vil – sætte et mål og nå målet – sige fra over fra andre – være stolt af dig selv – stå ved dine handlinger og finde glæden i hverdagen, så skylder du dig selv og dine omgivelser at få kigget ærligt og åbent på det.

Der kan være mange ting, der trykker og stopper os, det være sig partneren, kollegaen, chefen, stresssymptomer eller hvad det nu måtte være, og jeg tror på, at hvis vi åbent og gennemsigtigt har et sted hvor vi kan tale ud om det, så kan vi også “fikse” det. Husk på at det du ikke fikser nu, giver du med statsgaranti blot videre til dine børn og dine nærmeste.

Mit udgangspunkt i samtalerne er systemisk opstilling sammen mine erfaringer som underviser.

METTE AUGUSTESEN – PÆDAGOG

Jeg har via min egen livserfaring indsigt i at arbejde med mestring af sygdomme som angst, depressioner og kroniske smerter.

For mig er forandringen virkelig sket, da jeg startede med at få sessioner af Mette Nordahl og efterfølgende gennemførte uddannelsen i systemisk opstilling.

Denne metode har hjulpet mig til at få en indsigt i mig selv og mine familiemønstre, som har påvirket mig i min opvækst og måden at leve mit liv på.

Jeg oplever nu dette med en anden optik, som gør at min hverdag er forandret.

Har du nogle livstemaer i dit liv som:
• Hvordan håndterer du dine sygdomssymptomer?
• At du føle dig sensitiv og hurtigt kan blive påvirket af dine omgivelser.
• At du ønsker du dig vægttab, men du er fastholdt i gamle vaner.
• At du gerne vil blive klogere på, hvorfor du reagere som du gør.

Du vil via opstillingsmetoden blive klogere på, hvordan du kan ændre nogle af dine uhensigtsmæssige mønstre.

 

Nordahl Academy ApS
Kalundborgvej 163
4300  Holbæk

 

Mobil: +45 4076 2512
mail@nordahlacademy.dk
WWW.NORDAHLACADEMY.DK