OPSTILLINGSMETODEN ER ENKEL OG UNIK

 

Systemisk Opstilling – også kaldet Familieopstilling eller Opstillingsmetoden er en blid og virkningsfuld metode, der bevidstgør vores ubevidste mønstre.

Vi  “skyder genvej”  til en større forståelse for vore egne bevidste og ubevidste handlingsmønstre med metoden.

Systemisk Opstilling hjælper til at danne en forståelse af dig selv og det du kommer fra. Hvilken familie er du vokset op i og hvilke mønstre har du med dig derfra – hvor udspringer din følelse af at høre til.

Vi har alle brug for at høre til og blive elsket som den vi er!

Nogle gange er der omstændigheder, der gør, at vi må “forme” os, så vi kan blive elsket og dermed opnå følelsen af at høre til. Disse mønstre kan senere i livet have en indvirkning på egen kærlighed til os selv og i relationen med andre, som udspiller sig i parforholdet, vennekredsen og på arbejdspladsen.

Med systemisk opstilling finder vi hurtigt ind til kernen i dig og dine unikke kompetencer. Herfra kan du opleve, at du bliver mere tro mod dig selv og forstår dig selv bedre. Du vil opleve at du populært sagt: Kommer hjem til dig selv. Det kalder vi indenfor opstillingen – vores længsel efter at kunne være mig med hele mig uden hæmmende overbevisninger, der forhindre os i at relatere fra vores indre.

Hvor er du stadig forbundet i dine tankemønstre til at tænke og gøre som du gør?

Vi har alle en familie, som vi kommer af – vi hører til. Vi skaber en forståelse hos dig for dit familiesystem og det du kommer af. Du vil opdage de mønstre, du er opvokset under og som er tilhørende dit familiesystem. Måske kender du sætningen: Sådan har det altid været i vores familie.

Metoden bliver både brugt både ved individuelle coaching sessioner og i workshops.

Den er med til at skabe en forståelse for hvorfor “jeg er, som jeg er”. I vores opvækst lærer vi – både verbalt og nonverbalt – hvordan adfærden er og burde være. Vi fornemmer stemninger, men vi behøver ikke ord til at forstå eller definere dette, fordi vi kan fornemme det.

  Opstillingsmetoden bruges til:

  • At klargøre relationer til andre mennesker
  • Adfærd i familien
  • Relationerne og kulturen i virksomheden og medarbejderne i mellem
  • Opdage egne ressourcer og handlingsmønstre

 

Vi har alle en historie, som gør os til den vi er.

Gratis introaften

Oplev opstillingsmetoden og hør om uddannelsen

Personlig udvikling

Få tilsendt 12 videoer med øvelser

Lær opstilling

Kom med i teamet af opstillere, der mønsterbryder.

Hvad er en familieopstilling?

Teorien bag familieopstilling, er at alle hører til og har en plads, i systemet. I en familieopstilling skabes, der
et virtuelt billede af den familie vi kommer fra.

En familieopstilling er en blid og yderst virksom forsoningsmetode. Vi kan ubevidst eller bevidst
være i nogle familiemønstre, faktisk uutalte hændelser i fortiden, der ligger dybt begravet i vores familierelationer.

De fleste kender sikkert til hændelser og oplevelser, de har fortrængt og glemt efterhånden som tiden går. En duft,
lyd eller ageren kan genskabe minderne/oplevelserne igen – det er for de fleste nok et dejligt minde,
men det kan også være et af dem man bare har lyst til at fortrænge igen for altid.

Du kan fortrænge i dit sind, men der er bare det, at kroppen husker altid – også det ubevidste!

En familieopstilling foregår altid med en positiv hensigt – og vil altid være fyldt med lys energi og kærlighed.

Familieopstillingen er en meget enkel og effektiv metode til:

  • Forsoning i dine relationer
  • At afdække dine ubevidste mønstre
  • At bryde dine hæmmende mønstre på kort tid
  • At slippe dine bekymringer
  • At lette den tunge byrde fra dine skuldre
  • Der er tale om en dyb og livsændrende oplevelse

Erindringer nedarves fra tidligere generationer

AF THOMAS ANDREW, Jyllands-Postens korrespondent
Ny forskning antyder, at adfærd påvirkes af traumatiske oplevelser hos tidligere generationer.

Finder der en transgenerationel videreførsel af erindringer sted fra tidligere generationer til det nyfødte barn?

Det mener amerikanske forskere fra Atlanta-universitetet Emory University School of Medicine, som har foretaget en række dyreforsøg på området.

Traumatiske begivenheder
Resultaterne er omtalt i den seneste udgave af det videnskabelige tidsskrift Nature.

Dyreforsøgene antyder, at adfærd påvirkes af begivenheder hos tidligere generationer, som videregiver en form for genetisk hukommelse, lyder meldingen.

Traumatiske begivenheder påvirker nemlig arvematerialet i sæd og kan føre til ændringer i både hjerne og adfærd hos efterfølgende generationer.

Sæd og hjerne påvirkes
I forsøgene fra Atlanta blev mus trænet i at frygte og undgå duften af blomstrende kirsebær.

Denne aversion mod kirsebær viste sig at blive nedarvet hos senere generationer af mus fra samme familie.

Forskerne undersøgte i den forbindelse musenes sæd, som udskilles fra kønskirtlerne og indeholder de mandlige kønsceller spermatozoer.

Her viste det sig, at den del af dna, der bestemmer følsomheden overfor duften af kirsebær, blev gjort mere aktiv i musenes sædceller.

Optrænet følsomhed blev videregivet
Både musenes afkom og næste generations afkom var ”ekstremt følsomme” over for kirsebær og undgik duften på trods af, at de enkelte eksemplarer aldrig selv havde oplevet duften før.

Forskerne opdagede også ændringer i musenes hjerner.

”Erfaringerne hos en moder – selv før undfangelsen – påvirker markant både struktur og funktioner i nervesystemet hos de efterfølgende generationer,” – Lyder det konkluderende i forskernes rapport.

Nyttig viden
Dermed har de leveret flere beviser for eksistensen af den såkaldte ”transgenerationelle epigenetiske arv”, som blandt andet antyder, at traumatiske oplevelser går igennem generationer og overføres fra en generation til den næste.

Professor Marcus Pembrey fra University College London siger til BBC News, at undersøgelsens resultater er ”yderst relevante i forhold til fobier, angst og post-traumatisk stress-sygdomme,” og at de leverer ”et overvældende bevis for”, at disse former for hukommelser går igennem generationer.

”Jeg formoder, at vi aldrig helt vil forstå fremkomsten af neuro-psykiatriske lidelser eller fedme, diabetes og metaboliske forstyrrelser generelt uden at have en multigenerational tilgang,” siger han og tilføjer, at det er ”på høje tid”, at den øvrige del af forskningsverdenen tager området alvorligt.

Nordahl Academy ApS
Kalundborgvej 163
4300  Holbæk

 

Mobil: +45 4076 2512
mail@nordahlacademy.dk
WWW.NORDAHLACADEMY.DK