SKAB EN FÆLLES PAF KULTUR

Find Jeres fælles værdier for Power, Attitude og Fokus i hverdagen

På denne temadag vil vi praktisk arbejde med vores fællesskabsfølelse. Vi vil arbejde med de værdier, som er en forudsætning for, at alle medarbejdere har følelsen af at høre til på arbejdspladsen og være en del af den fælles målsætning.

Når medarbejdere bliver bevidste om egne værdier og ressourcer skabes en forståelse kollegaer imellem og hver enkelt medarbejder begynder at tage ejerskab på arbejdspladsen. Der eksisterer dynamikker, som ikke umiddelbart er synlige men, som har indflydelse på de underliggende bevægelser der altid er imellem os mennesker.

Dette synliggøres via øvelser i opstillingsmetoden, hvor vi fysisk viser, hvad vi har til fælles, når vi som medarbejdere og ledere går på arbejde.

Vi bliver i stand til at finde fællesskabsfølelsen frem ud fra en platform, som er holdbar og givende for alle.

 

Organisationsopstilling er udgangspunktet for udvikling af kulturen. Det er en praktisk metode, der skaber mulighed for ny forståelse, engagement og kreativitet på en arbejdsplads.

Metoden synliggør de afgørende faktorer, der kan fremme en positiv udvikling både blandt medarbejderne og for hele virksomhedens virke.

Det er med den fænomenologiske tilgang, at der skabes fysiske billeder dels af virksomhedens og teamets historie. I en virksomhed er der mange systemer, der skal samarbejde og hvert system har sin berettigelse og skal inkluderes.

Det kan være medarbejdere, der har forladt teamet, og som stadig har en plads i systemet eller nye medarbejdere, der skal inkluderes. Med den systemiske indgangsvinkel bliver dette synligt, og der skabes en fælles bevidsthed i teamet, der styrker fællesskabet i hverdagen.

Der er flere forskellige underliggende dynamikker, der kan være på spil mellem mennesker, og som ikke altid bliver udtrykt eller italesat. Dette kan synliggøres på en nænsom og effektiv måde via bevidstgørelse om det hierarki, der er tilstede, vores ressourcer og værdier. En ny fælles bevægelse kan herefter begynde mod en styrket og vedvarende kultur.

Metoden anvendes med stor succes over hele verden og er på vej ind over Danmark.

“Fokus på temadagen var trivsel og hvordan får vi et fælles værdisæt at arbejde ud fra, da der har været dårlig trivsel, mange opsigelser og efterfølgende ansættelse af nyt personale.

Det positive var, at alt foregik med fokus på: Hvad er det vi er gode til og ikke omvendt.
Stemningen var hele tiden var grin og latter samtidig med, at vi arbejdede seriøst. 
Den store fordel i dagligdagen er, at vi husker hinanden på, med små tekniker, hvordan vi gerne vil være som kollega og leder.”

Gevinster vi har fået er:

  • Der har ikke været opsigelser siden temadagen.
  • Sygefraværet er faldet med 50%.
  • Vi har overskud i hverdagen til at nå de daglige arbejdsgange.

“Det er nu 1½ år siden vi var på det første seminar ( vi holder en dag om året), og det er en naturlig del af min hverdag, fortsat at bruge de værktøjer og opmærksomhedspunkter, der kom frem.”

Katja Rasmussen

Teamleder, Jobcenter Rødovre

”Jeg var nyansat på første temadag, og det var nogle intensive og gode dage.

Jeg gik derfra med en større viden om mig selv og mine kollager – hvorfor vi hver især kommunikerer, som vi gør, hvorfor misforståelser og frustration opstår etc. Det er værktøjer, som jeg bruger hele tiden i min hverdag, både til borgere, men især til at forstå og kommunikere bedre med mine kollegaer.

Vi havde også en god proces om fælles værdier, som er hele grundlaget for vores arbejde og værdien i vores nye hus efter alle de mange adresser er blevet lagt sammen til en.

Anden gang på temadagen var med til at forankre og genopfriske al vores viden, og så følte jeg for alvor, at det var her, at de kollegaer, som vi havde fået i løbet af året, blev inviteret ind i fællesskabet – både fagligt og socialt, for nu deler vi en fælles forståelse af kommunikation.”

Medarbejder

Jobcenter Rødovre

TANDHJULENE KLIKKES PÅ PLADS MOD ET FÆLLES FLOW

Derfor har temadagen altid fokus på det enkelte team, og det der er brug for.

Med forskellige indgangsvinkler kan de daglige udfordringer synliggøres på en effektiv måde via den systemiske tilgang.

Vi arbejder os igennem dagen step by step – og underviseren vil hele tiden følge det flow, der er fra deltagerne.

Dagen igennem vil der være praktisk øvelser, der efterfølgende bliver italesat og  bragt i spil ved fælles øvelser.

Nogle af de praktiske øvelser vil være en del af den daglige hverdag, og en implementering af disse vil have en afgørende betydning for integrering af kulturen i virksomheden. Fokus er, at der afsættes tid til dette fra ledelsen, og at ejerskabet er hos medarbejderne.

Nordahl Academy ApS
Kalundborgvej 163
4300  Holbæk

 

Mobil: +45 4076 2512
mail@nordahlacademy.dk
WWW.NORDAHLACADEMY.DK